De verhalen

Vertel hier uw verhaal

Hoe ziet het leven eruit voor mensen met een handicap? De vraag is alleen te beantwoorden door mensen zelf. Op deze webpagina verzamelen we honderden ervaringen over “leven met een handicap”.
Is het openbaar vervoer echt toegankelijk? Zijn scholieren met een handicap welkom? Kunnen mensen met een handicap makkelijk uitgaan, winkelen en sporten? Wat merken ze bij sollicitaties? Hoe reageren mensen zonder handicap in de dagelijkse omgang? Vertel het ons! We verzamelen de ervaringen, positief of negatief, om politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te laten zien wat er speelt.

Het VN verdrag voor de rechten van mensen met een handicap zegt dat discriminatie afgelopen moet zijn. Hoe is de praktijk? Vertel het ons!

Als u op de knop: “vertel uw verhaal hier”, indrukt, merkt u dat we meer willen weten dan alleen het verhaal. We vragen u ook waar het gebeurde en wanneer; of het te maken had met werk, onderwijs, vrije tijd; en welke emotie het opriep.

Met speciale software analyseren we de verhalen. Zo zien we op welke plekken veel discriminatie is of waar mensen juist goede ervaringen hebben met ondersteuning. We zien of de problemen voroal in het werk, op scholen of bij openbaar vervoer zijn. Zulke informatie is erg nuttig. Wie beter wat wat er speelt, kan bedenken wat de samenleving kan doen om de situatie te verbeteren.

De informatie die we verzamelen, gebruiken we op drie manieren:

  1. We publiceren regelmatig op deze website zodat u ziet wat dit vertelpunt oplevert.
  2. We maken op verzoek rapportages voor belangenorganisaties, voor de landelijke overheid en gementen, voor maatschappelijke organisaties, gemeenten en bedrijven. De rapportages geven hen aanwijzingen om hun beleid voor mensen met een handicap te verbeteren.
  3. Een keer in de twee jaar maken we een uitgebreide analyse voor de VN, ofwel Verenigde Naties. De VN willen weten of het nieuwe VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking goed wordt uitgevoerd. Op basis van de verhalen die we hier verzamelen maken wij zo’n rapportage. Beter gezegd: u schrijft met uw verhaal mee aan de rapportages voor de VN!

In 2007 hebben de Verenigde Naties het Verdrag rechten van mensen met een beperking opgesteld. Nederland heeft dat verdrag getekend en wil het in 2015 van kracht laten worden in Nederland.
Het Verdrag beschrijft hoe algemene mensenrechten uit moeten werken voor mensen met een beperking. Kort gezegd staat er in het verdrag: discriminatie mag niet en de samenleving moet zo worden georganiseerd dat mensen met een handicap geen hindernissen meer ondervinden.

Alle landen moeten elke twee jaar rapporteren in hoeverre dat lukt. Is er echt geen discriminatie meer? Lukt het om goede ondersteuning te regelen voor mensen met een handicap? Gaan mensen beseffen dat de manier waarop we de samenleving organiseren, vaak bepaalt of mensen met een handicap gelijke kansen krijgen of toch steeds weer oplopen tegen problemen? En zijn er concrete veranderingen merkbaar?
Iedereen snapt dat het niet meteen lukt om alle huidige hindernissen voor mensen met een handicap eventjes weg te regelen. Nieuw beleid kost tijd. Het is wel van belang te weten of er vordering wordt gemaakt.

De Verenigde Naties vragen daarom in in elk land waar het verdrag geldt dat elke twee jaar twee rapporten worden gemaakt. De regering moet een rapport maken waarin ze aangeeft welk nieuw beleid er is en welke resultaten worden geboekt. De VN willen ook een schaduwrapportage waarin maatschappelijke organisaties aangeven hoe de situatie volgens hen is.
Stichting Perspectief en de Coalitie voor Inclusie willen dat gewone mensen ook kunnen vertellen of ze vooruitgang merken. Vandaar dit VN vertelpunt. U vertelt uw verhalen uit de praktijk: waargebeurde voorvallen, positief of negatief. Wij gebruiken uw verhalen om het schaduwrapport te maken.

Deze website is een onderdeel van de Coalitie voor Inclusie.
Meer informatie over het VN verdrag vindt u op www.vnverdragwaarmaken.nl